Update Van de redactie

Clubblad te downloaden via home pagina onderaan. Juli 2020.

Na 3,5 maand gesloten te zijn, mogen we vanaf 1 juli onder voorwaarden weer open. Dat is gelukkig twee maanden eerder dan eerder was aangekondigd en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hoewel het bijna vakantie is, denk ik toch dat veel leden de mogelijkheid zullen aangrijpen om te komen spelen. En we blijven in de vakantie op maandag en vrijdag open en als er voldoende belangstelling is ook op woensdag. De jeugd begint pas weer op woensdag 2 september. In de twee weken voor de zomervakantie hebben de meeste jeugdleden op woensdagavond activiteiten op de basisschool, dus daarom beginnen we pas na de vakantie weer. Op de pagina’s 9 t/m 11 van het clubblad leest u de protocollen waar we ons aan moeten houden en wat we gedaan hebben om ervoor te zorgen dat het virus niet via ATTC verspreid gaat worden. Belangrijkste: 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden en bij klachten thuisblijven. Je kunt geen gebruik maken van de kleedlokalen en de douches. Helaas zijn in maart twee leden overleden, Tiny Janssen en Frans Nooijen. Door het coronavirus konden we als club niet bij het afscheid aanwezig zijn. We hebben wel voor bloemstukken gezorgd. Op bladzijde 15 en 16van het clubblad leest u er meer over. Half september begint de competitie weer. De teams zijn hetzelfde en waarschijnlijk zijn de tegenstanders ook hetzelfde. Er is geen promotie of degradatie geweest. Wat nieuw is, is de tafeltennis app. Daar moet het digitale wedstrijdformulier in ingevuld worden. Ook moet het papieren formulier nog ingevuld worden. Op bladzijde 25 leest u er meer over. De jaarvergadering is op 22 september. De jaarverslagen hebben in het clubblad van maart gestaan, maar uiteraard ontvangt u in augustus deze nogmaals met de agenda. Voor iedereen die op vakantie gaat: geniet ervan!

X